Garantija

 •   ✓ Garantinis aptarnavimas

  Parduodamoms prekėms taikomi LR teisės aktuose nustatyti reikalavimai dėl prekės kokybės garantijų.

  Prekei sugedus garantiniu laikotarpiu dėl gamybos arba medžiagų defektų, garantinis remontas atliekamas nemokamai.

  Pristatant prietaisą garantiniam remontui prašome pateikti:

  • raštišką prašymą, kuriame aiškiai nurodyta prekės gedimo priežastis;
  • prekės pirkimą patvirtinantį dokumentą;
  • prekės apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (pvz. mokėjimo kortelės išrašas, kasos čekis);
  • pilnos komplektacijos prekę originalioje pakuotėje.

   

  Dėl prietaiso garantinio aptarnavimo reikia kreiptis el. paštu: info@pirksau.lt arba telefonu  +37062555414. Išlaidas, susijusias su prekės transportavimu dėl garantinio aptarnavimo, apmoka Pirkėjas.

  Garantinio aptarnavimo adresas - Laisvės pr. 60, Vilnius

  Garantija galioja su garantiniu talonu arba įsigijimo dokumentu.

   Prašome atkreipti dėmesį, kad į garantinę priežiūrą neįeina:

  • gedimai dėl stichinių nelaimių (pvz. viršįtampių, žaibo, potvynių), gaisrų;
  • gedimai atsiradę dėl naudotojo neatsargumo ir netinkamo eksploatavimo;
  • gedimai dėl netinkamo įrengimo (prijungimo, instaliacijos) ;
  • gedimai dėl elektros srovės tiekimo tinklų sutrikimo;
  • sužalojimai padaryti eksploatuojant (pvz. prietaisas buvo numestas ant žemės, taip pat valymo tam neskirtomis cheminėmis priemonėmis, skutimo įbrėžimai ar kiti mechaninio pažeidimo padaryti defektai);
  • jeigu apžiūros metu prietaiso viduje randami pašaliniai daiktai;
  • defektai, atsiradę transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas ar jo įgaliota siuntų tarnyba.

  Nemokamas garantinis aptarnavimas negalioja, jeigu:

  • prietaisą remontavo neįgaliotas techninio aptarnavimo meistras;
  • prietaisas buvo eksploatuojamas nesilaikant vartotojo instrukcijos arba ne pagal paskirtį, ne vartotojo namų ūkyje, o komerciniais tikslais;
  • prietaisas buvo eksploatuojamas lauke arba netinkamoje patalpoje, pvz. drėgnoje, šaltoje;
  • prietaisas buvo sąmoningai sugadintas;
  • prietaisas skirtas neprofesionaliam naudojimui, o buvo įsigytas juridinio asmens.